Użytkownik:

WimYogya

Edytor Forva

Zapisz się na WimYogya wymowy

Profil użytkownika informacje, słowa i wymowy.
Data Słowo Słuchaj Głosy
09/12/2019 Maassilo [nl] Język Maassilo — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 Maria Tesselschade Roemers(dr) Visscher [nl] Język Maria Tesselschade Roemers(dr) Visscher — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 appealen & appealde & geappeald [nl] Język appealen & appealde & geappeald — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 alerten & alertte & gealert [nl] Język alerten & alertte & gealert — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 accessen & accesste & geaccesst [nl] Język accessen & accesste & geaccesst — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 aquaplanen & aquaplanede & geaquaplaned [nl] Język aquaplanen & aquaplanede & geaquaplaned — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 appeasen & appeasde & geappeasd [nl] Język appeasen & appeasde & geappeasd — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 acroturnen & acroturnde & geacroturnd [nl] Język acroturnen & acroturnde & geacroturnd — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 acen & acete & geacet [nl] Język acen & acete & geacet — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 advertisen & advertisede & geadvertised [nl] Język advertisen & advertisede & geadvertised — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 advancen & advancete & geadvancet [nl] Język advancen & advancete & geadvancet — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 acten & actte & geact [nl] Język acten & actte & geact — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 afkicken & kickte af &afgekickt [nl] Język afkicken & kickte af &afgekickt — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 afchecken & checkte af & afgecheckt [nl] Język afchecken & checkte af & afgecheckt — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 afbitchen & bitchte af & afgebitcht [nl] Język afbitchen & bitchte af & afgebitcht — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 aerobiccen & aerobicte & geaerobict [nl] Język aerobiccen & aerobicte & geaerobict — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 aftapen & tapete af & afgetapet [nl] Język aftapen & tapete af & afgetapet — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 aftanken & tankte af & afgetankt [nl] Język aftanken & tankte af & afgetankt — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 afmixen & mixte af & afgemixt [nl] Język afmixen & mixte af & afgemixt — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 aftesten & testte af & afgetest [nl] Język aftesten & testte af & afgetest — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 afteren & afterde & geafterd [nl] Język afteren & afterde & geafterd — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 Aefgen Jansdochter Onderwater [nl] Język Aefgen Jansdochter Onderwater — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 je longen uit je lijf schreeuwen [nl] Język je longen uit je lijf schreeuwen — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 dat is hem op het lijf geschreven [nl] Język dat is hem op het lijf geschreven — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 Alles en iedereen staat op scherp [nl] Język Alles en iedereen staat op scherp — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 een bikkelhard gevecht [nl] Język een bikkelhard gevecht — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 azijnessence [nl] Język azijnessence — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 Giovanca Ostiana [nl] Język Giovanca Ostiana — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 woekertickets [nl] Język woekertickets — wymowa Głosy: 0
09/12/2019 woekerkaartjes [nl] Język woekerkaartjes — wymowa Głosy: 0