BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

Zalecenia dotyczące dodawania słów

To jest krótki przewodnik z rekomendacjami dotyczącymi dodawania słów na Forvo, z pominięciem tego, co jest w sposób oczywisty zakazane w naszej polityce. Oczywiście w tym wspaniałym świecie słów jest wiele wiele wyjątków od tych podstawowych zasad.

Zalecane są:
• rzeczowniki, czasowniki;
• miejsca;
• ludzie;
• marki;
• główne liczby: 1, 10, 100, pięć;
• koniugacje, słowa w liczbie mnogiej itp.

Nie są zalecane:
• słowa z przedimkami (np. a car, the car, ten samochód);
• słowa z bezużytecznymi przyimkami (np. na basenie);
• zdania, z wyjątkiem idiomów;
• słowa i nazwy z innych języków;
• liczby w seriach: 234, 235, 236…;
• słowa wypowiadane razem bez konkretnej przyczyny (np. niebieski dom).