Użytkownik:

juvasul

Edytor Forva

Zapisz się na juvasul wymowy

Profil użytkownika informacje, słowa i wymowy.
Data Phrase Słuchaj Głosy
03/02/2019 Võro kiil' om illos kiil'. [vro] Język Võro kiil' om illos kiil'. — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Aitjumma, häste, kuis hindäl? [vro] Język Aitjumma, häste, kuis hindäl? — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Miä su nimi om? [vro] Język Miä su nimi om? — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Kost sa peri olõt? [vro] Język Kost sa peri olõt? — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Pallõsi ütleq tuud viilkõrd [vro] Język Pallõsi ütleq tuud viilkõrd — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Pallõsi kirodaq tuu üles [vro] Język Pallõsi kirodaq tuu üles — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? [vro] Język Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt võro kiilt? [vro] Język Kas sa kõnõlõt võro kiilt? — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Kuis üteldäq ... võro keelen? [vro] Język Kuis üteldäq ... võro keelen? — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Ku pall'o tuu mass? [vro] Język Ku pall'o tuu mass? — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Seo imänd tasos kõgõ iist [vro] Język Seo imänd tasos kõgõ iist — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Seo esänd tasos kõgõ iist [vro] Język Seo esänd tasos kõgõ iist — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Kas sa tahasiq tandsiq? [vro] Język Kas sa tahasiq tandsiq? — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Käüq mu mant minemä! [vro] Język Käüq mu mant minemä! — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Mu nimi om ... [vro] Język Mu nimi om ... — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Ma olõ ... aastakka vana [vro] Język Ma olõ ... aastakka vana — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Ku vana sa olõt? [vro] Język Ku vana sa olõt? — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Kas sa saat võro keelest arvo? [vro] Język Kas sa saat võro keelest arvo? — wymowa Głosy: 0
03/02/2019 Ma kõnõlõ-õi võro kiilt [vro] Język Ma kõnõlõ-õi võro kiilt — wymowa Głosy: 0
30/11/2017 Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. [vro] Język Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. — wymowa Głosy: 0
29/11/2017 Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. [vro] Język Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. — wymowa Głosy: 0
29/11/2017 Seo om mürre piim. [vro] Język Seo om mürre piim. — wymowa Głosy: 0
29/11/2017 Tulku-ui sa taaha minno tsusk'ma joht! [vro] Język Tulku-ui sa taaha minno tsusk'ma joht! — wymowa Głosy: 0
29/11/2017 Tulõq õkva siiäq! [vro] Język Tulõq õkva siiäq! — wymowa Głosy: 0
29/11/2017 Taa pütäl' om üts' sääne verenudsija vagõl. [vro] Język Taa pütäl' om üts' sääne verenudsija vagõl. — wymowa Głosy: 0
29/11/2017 No taa rüäjüväserbähtüs om iks üts' määnegiq juuk'. [vro] Język No taa rüäjüväserbähtüs om iks üts' määnegiq juuk'. — wymowa Głosy: 0
29/11/2017 Ku kardohkilõ hämmätüs pääle tetäq, sis saa hää. [vro] Język Ku kardohkilõ hämmätüs pääle tetäq, sis saa hää. — wymowa Głosy: 0
29/11/2017 Taa kesev om üts nurmõvili. [vro] Język Taa kesev om üts nurmõvili. — wymowa Głosy: 0
29/11/2017 Olõ-õi mul parhillaq joht aigo taad asja tetäq. [vro] Język Olõ-õi mul parhillaq joht aigo taad asja tetäq. — wymowa Głosy: 0
29/11/2017 Pudsunudsija um üts majapidämise riist. [vro] Język Pudsunudsija um üts majapidämise riist. — wymowa Głosy: 0