Użytkownik:

ativ

Zapisz się na ativ wymowy

Profil użytkownika informacje, słowa i wymowy.
Data Słowo Słuchaj Głosy
20/10/2020 유행이 뒤처지다 [ko] Język 유행이 뒤처지다 — wymowa Głosy: 0
20/10/2020 관심을 가지다 [ko] Język 관심을 가지다 — wymowa Głosy: 0
20/10/2020 확정적 [ko] Język 확정적 — wymowa Głosy: 0
20/10/2020 나누어 지고 [ko] Język 나누어 지고 — wymowa Głosy: 0
20/10/2020 짐을 함께 [ko] Język 짐을 함께 — wymowa Głosy: 0
20/10/2020 어려움과 [ko] Język 어려움과 — wymowa Głosy: 0
20/10/2020 어울려요 [ko] Język 어울려요 — wymowa Głosy: 0
20/10/2020 명령에 [ko] Język 명령에 — wymowa Głosy: 0
20/10/2020 줄도산 [ko] Język 줄도산 — wymowa Głosy: 0
20/10/2020 자세한 내용 [ko] Język 자세한 내용 — wymowa Głosy: 0
20/10/2020 복종하십시오 [ko] Język 복종하십시오 — wymowa Głosy: 0
20/10/2020 금기어 [ko] Język 금기어 — wymowa Głosy: 0
20/10/2020 탈원전 [ko] Język 탈원전 — wymowa Głosy: 0
20/10/2020 먼저 퇴근하겠습니다 [ko] Język 먼저 퇴근하겠습니다 — wymowa Głosy: 0
20/10/2020 먼저 들어가겠습니다 [ko] Język 먼저 들어가겠습니다 — wymowa Głosy: 0
19/10/2020 모나게 굴다 [ko] Język 모나게 굴다 — wymowa Głosy: 0
19/10/2020 저급하다 [ko] Język 저급하다 — wymowa Głosy: 0
19/10/2020 봉쇄하다 [ko] Język 봉쇄하다 — wymowa Głosy: 0
19/10/2020 소속사 [ko] Język 소속사 — wymowa Głosy: 0
19/10/2020 복부비만 [ko] Język 복부비만 — wymowa Głosy: 0
19/10/2020 강 황 [ko] Język 강 황 — wymowa Głosy: 0
19/10/2020 이거는 [ko] Język 이거는 — wymowa Głosy: 0
19/10/2020 저거는 연필이에요? [ko] Język 저거는 연필이에요? — wymowa Głosy: 0
19/10/2020 이거는 뭐예요 [ko] Język 이거는 뭐예요 — wymowa Głosy: 0
19/10/2020 아니요, 볼펜이에요 [ko] Język 아니요, 볼펜이에요 — wymowa Głosy: 0
19/10/2020 저거는 [ko] Język 저거는 — wymowa Głosy: 0
19/10/2020 낱낱 [ko] Język 낱낱 — wymowa Głosy: 0
19/10/2020 그거는 [ko] Język 그거는 — wymowa Głosy: 0
19/10/2020 아니요, 없어요 [ko] Język 아니요, 없어요 — wymowa Głosy: 0
19/10/2020 이거는 한국어로 뭐예요 [ko] Język 이거는 한국어로 뭐예요 — wymowa Głosy: 0