Użytkownik:

Nathalie

Zapisz się na Nathalie wymowy

Profil użytkownika informacje, słowa i wymowy.
Data Phrase Słuchaj Głosy
19/09/2018 Cảm ơn bạn rất nhiều [vi] Język Cảm ơn bạn rất nhiều — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Cho tôi xin lỗi nhé ! [vi] Język Cho tôi xin lỗi nhé ! — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Cần Thơ gạo trắng nước trong,Ai đi đến đó lòng không muốn về. [vi] Język Cần Thơ gạo trắng nước trong,Ai đi đến đó lòng không muốn về. — wymowa Głosy: 0