Użytkownik:

Nathalie

Zapisz się na Nathalie wymowy

Profil użytkownika informacje, słowa i wymowy.
Data Phrase Wymowa Info
19/09/2018 Bán anh em xa, mua láng giềng gần [vi] Język Bán anh em xa, mua láng giềng gần — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Gà ăn không hết bạc [vi] Język Gà ăn không hết bạc — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau [vi] Język Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Gà cùng chuồng đá lẫn nhau [vi] Język Gà cùng chuồng đá lẫn nhau — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Kết cỏ ngậm vành [vi] Język Kết cỏ ngậm vành — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Chết sông chết suối không ai chết đuối đọi đèn [vi] Język Chết sông chết suối không ai chết đuối đọi đèn — wymowa Przez buidinhan
19/09/2018 Xấu dây tốt củ [vi] Język Xấu dây tốt củ — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Tham thực cực thân [vi] Język Tham thực cực thân — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Giết gà lấy trứng [vi] Język Giết gà lấy trứng — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà [vi] Język Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Ông nói gà, bà nói vịt [vi] Język Ông nói gà, bà nói vịt — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Chủ nhật ngân hàng có làm việc không? [vi] Język Chủ nhật ngân hàng có làm việc không? — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Thứ Bảy là một trong hai ngày cuối tuần [vi] Język Thứ Bảy là một trong hai ngày cuối tuần — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo. [vi] Język Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo. — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Thứ Năm là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Tư và thứ Sáu [vi] Język Thứ Năm là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Tư và thứ Sáu — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Thứ Tư là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Ba và thứ Năm [vi] Język Thứ Tư là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Ba và thứ Năm — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Thứ ba là một ngày trong tuần nằm giữa thứ hai và thứ tư. [vi] Język Thứ ba là một ngày trong tuần nằm giữa thứ hai và thứ tư. — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Thứ hai là ngày đầu tuần [vi] Język Thứ hai là ngày đầu tuần — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Xin cảm ơn bạn đã đối xử rất tốt với tôi [vi] Język Xin cảm ơn bạn đã đối xử rất tốt với tôi — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Cho tôi xin lỗi nhé ! [vi] Język Cho tôi xin lỗi nhé ! — wymowa Głosy: 0
19/09/2018 Cần Thơ gạo trắng nước trong,Ai đi đến đó lòng không muốn về. [vi] Język Cần Thơ gạo trắng nước trong,Ai đi đến đó lòng không muốn về. — wymowa Głosy: 0