Kategoria:

verb

Subskrybuj wymowę verb

 • Nagraj wymowę w pepyrtie pepyrtie [tly] Czeka na wymowę
 • Nagraj wymowę w penyšte penyšte [tly] Czeka na wymowę
 • Nagraj wymowę w penyšande penyšande [tly] Czeka na wymowę
 • Nagraj wymowę w penəme penəme [tly] Czeka na wymowę
 • Nagraj wymowę w pemužie pemužie [tly] Czeka na wymowę
 • Język peme — wymowa peme [tly]
 • Nagraj wymowę w pemande pemande [tly] Czeka na wymowę
 • Nagraj wymowę w penoe penoe [tly] Czeka na wymowę
 • Język weit — wymowa weit [de]
 • Język Weis — wymowa Weis [en]
 • Język pelyve — wymowa pelyve [tly]
 • Język pelyšte — wymowa pelyšte [tly]
 • Język pekue — wymowa pekue [tly]
 • Język pekyšte — wymowa pekyšte [tly]
 • Język pekyrie — wymowa pekyrie [tly]
 • Język pekarde — wymowa pekarde [tly]
 • Język peqordynie — wymowa peqordynie [tly]
 • Język pedoe — wymowa pedoe [tly]
 • Język pegordynie — wymowa pegordynie [tly]
 • Język peqynie — wymowa peqynie [tly]
 • Język peqande — wymowa peqande [tly]
 • Nagraj wymowę w pevoznie pevoznie [tly] Czeka na wymowę
 • Nagraj wymowę w pevylo be pevylo be [tly] Czeka na wymowę
 • Nagraj wymowę w pevylo karde pevylo karde [tly] Czeka na wymowę
 • Język pevate — wymowa pevate [tly]
 • Nagraj wymowę w pebynie pebynie [tly] Czeka na wymowę
 • Nagraj wymowę w nyšte-pebe nyšte-pebe [tly] Czeka na wymowę
 • Nagraj wymowę w pebe pebe [tly] Czeka na wymowę
 • Nagraj wymowę w pebase pebase [tly] Czeka na wymowę
 • Nagraj wymowę w pearyš karde pearyš karde [tly] Czeka na wymowę
 • Nagraj wymowę w peraše peraše [tly] Czeka na wymowę
 • Nagraj wymowę w paxyləti ome paxyləti ome [tly] Czeka na wymowę
 • Nagraj wymowę w paxyləti barde paxyləti barde [tly] Czeka na wymowę
 • Język Pate — wymowa Pate [en]
 • Nagraj wymowę w pas varde pas varde [tly] Czeka na wymowę
 • Język žang varde — wymowa žang varde [tly]
 • Nagraj wymowę w žange žange [tly] Czeka na wymowę
 • Język parze — wymowa parze [pl]
 • Nagraj wymowę w pandomnie pandomnie [tly] Czeka na wymowę
 • Nagraj wymowę w pandome pandome [tly] Czeka na wymowę
 • Język pame — wymowa pame [tly]
 • Nagraj wymowę w pəjdo karde pəjdo karde [tly] Czeka na wymowę
 • Język zaszufladkować — wymowa zaszufladkować [pl]
 • Język wpychać się — wymowa wpychać się [pl]
 • Język dostrzegasz — wymowa dostrzegasz [pl]
 • Język został — wymowa został [pl]
 • Język chceszli — wymowa chceszli [pl]
 • Język chcesz — wymowa chcesz [pl]
 • Język uczysz się — wymowa uczysz się [pl]
 • Język segeln — wymowa segeln [de]
 • Język wycierpiał — wymowa wycierpiał [pl]
 • Język zwiększa się — wymowa zwiększa się [pl]
 • Język dəbyrčynie — wymowa dəbyrčynie [tly]
 • Język dəbyrčie — wymowa dəbyrčie [tly]
 • Język dəbie — wymowa dəbie [tly]
 • Język dəbboq noe — wymowa dəbboq noe [tly]
 • Język dəvaste — wymowa dəvaste [tly]
 • Język diə karde — wymowa diə karde [tly]
 • Język den-den karde — wymowa den-den karde [tly]
 • Język dasparde — wymowa dasparde [tly]
 • Język dasəcəkkə kue — wymowa dasəcəkkə kue [tly]
 • Język syrəcəkkə je — wymowa syrəcəkkə je [tly]
 • Język dasəvonəti karde — wymowa dasəvonəti karde [tly]
 • Język daryšte — wymowa daryšte [tly]
 • Język danče — wymowa danče [tly]
 • Język dang karde — wymowa dang karde [tly]
 • Język dang be — wymowa dang be [tly]
 • Język damə karde — wymowa damə karde [tly]
 • Język damə be — wymowa damə be [tly]
 • Język dame — wymowa dame [en]
 • Język dave gəte — wymowa dave gəte [tly]
 • Język dəvarde — wymowa dəvarde [tly]
 • Język dəbase — wymowa dəbase [tly]
 • Język gordonie — wymowa gordonie [tly]
 • Język gyrdəməčulə be — wymowa gyrdəməčulə be [tly]
 • Język gur-gur karde — wymowa gur-gur karde [tly]
 • Język gynie — wymowa gynie [tly]
 • Język gyzgie — wymowa gyzgie [tly]
 • Język gəšt karde — wymowa gəšt karde [tly]
 • Język boj — wymowa boj [tlh]
 • Język bozi rome — wymowa bozi rome [tly]
 • Język bovnie — wymowa bovnie [tly]
 • Język bovə karde — wymowa bovə karde [tly]
 • Język byšte — wymowa byšte [tly]
 • Język byrnie — wymowa byrnie [en]
 • Język pebyrie — wymowa pebyrie [tly]
 • Język byrie — wymowa byrie [tly]
 • Język korə noe — wymowa korə noe [tly]
 • Język məndyn — wymowa məndyn [tly]
 • Język byndyn — wymowa byndyn [tly]
 • Język biət varde — wymowa biət varde [tly]
 • Język binym — wymowa binym [tly]
 • Język bijonə karde — wymowa bijonə karde [tly]
 • Język bijonə be — wymowa bijonə be [tly]
 • Język bijə varde — wymowa bijə varde [tly]
 • Język bijə baste — wymowa bijə baste [tly]
 • Język obowiązywało — wymowa obowiązywało [pl]
 • Język tytułował — wymowa tytułował [pl]
 • Język przyjmowali — wymowa przyjmowali [pl]
 • Język prowadziły — wymowa prowadziły [pl]