Kategoria:

body parts

Subskrybuj wymowę body parts

 • Język mitêh — wymowa mitêh [cr]
 • Język nitêh — wymowa nitêh [cr]
 • Język kitêh — wymowa kitêh [cr]
 • Język otêh — wymowa otêh [cr]
 • Język wâskikan — wymowa wâskikan [cr]
 • Język kâskikan — wymowa kâskikan [cr]
 • Język kitîhiyak — wymowa kitîhiyak [cr]
 • Język nitîhiyak — wymowa nitîhiyak [cr]
 • Język otîhiya — wymowa otîhiya [cr]
 • Język mâwikan — wymowa mâwikan [cr]
 • Język nâwikan — wymowa nâwikan [cr]
 • Język kâwikan — wymowa kâwikan [cr]
 • Język wâwikan — wymowa wâwikan [cr]
 • Język mâskikan — wymowa mâskikan [cr]
 • Język nâskikan — wymowa nâskikan [cr]
 • Język môhpanak — wymowa môhpanak [cr]
 • Język nôhpanak — wymowa nôhpanak [cr]
 • Język kôhpanak — wymowa kôhpanak [cr]
 • Język ohpana — wymowa ohpana [cr]
 • Język mitôskwan — wymowa mitôskwan [cr]
 • Język mispiton — wymowa mispiton [cr]
 • Język mitihtikon — wymowa mitihtikon [cr]
 • Język micihciy — wymowa micihciy [cr]
 • Język maskasiy — wymowa maskasiy [cr]
 • Język yîkicihcân — wymowa yîkicihcân [cr]
 • Język micihcîs — wymowa micihcîs [cr]
 • Język mispikay — wymowa mispikay [cr]
 • Język kitihtikosiyak — wymowa kitihtikosiyak [cr]
 • Język otihtikosiya — wymowa otihtikosiya [cr]
 • Język miskon — wymowa miskon [cr]
 • Język niskon — wymowa niskon [cr]
 • Język kiskon — wymowa kiskon [cr]
 • Język oskon — wymowa oskon [cr]
 • Język mitisiy — wymowa mitisiy [cr]
 • Język otisiy — wymowa otisiy [cr]
 • Język nitisiy — wymowa nitisiy [cr]
 • Język kitisiy — wymowa kitisiy [cr]
 • Język nitihtikosiyak — wymowa nitihtikosiyak [cr]
 • Język mitihtikosiy — wymowa mitihtikosiy [cr]
 • Język nispikaya — wymowa nispikaya [cr]
 • Język watay — wymowa watay [cr]
 • Język kispikaya — wymowa kispikaya [cr]
 • Język ospikaya — wymowa ospikaya [cr]
 • Język mispikêkan — wymowa mispikêkan [cr]
 • Język nispikêkana — wymowa nispikêkana [cr]
 • Język kispikêkana — wymowa kispikêkana [cr]
 • Język katay — wymowa katay [tl]
 • Język natay — wymowa natay [cr]
 • Język matay — wymowa matay [cr]
 • Język ospikêkana — wymowa ospikêkana [cr]
 • Język nisôkan — wymowa nisôkan [cr]
 • Język kisôkan — wymowa kisôkan [cr]
 • Język osôkan — wymowa osôkan [cr]
 • Język mitiy — wymowa mitiy [cr]
 • Język nitiy — wymowa nitiy [cr]
 • Język kitiy — wymowa kitiy [cr]
 • Język misôkan — wymowa misôkan [cr]
 • Język otiy — wymowa otiy [cr]
 • Język micisk — wymowa micisk [cr]
 • Język nicisk — wymowa nicisk [cr]
 • Język kicisk — wymowa kicisk [cr]
 • Język ocisk — wymowa ocisk [cr]
 • Język otâhkaya — wymowa otâhkaya [cr]
 • Język mitakisiy — wymowa mitakisiy [cr]
 • Język nitakisiy — wymowa nitakisiy [cr]
 • Język kitakisiy — wymowa kitakisiy [cr]
 • Język otakisiy — wymowa otakisiy [cr]
 • Język mitakay — wymowa mitakay [cr]
 • Język nitakay — wymowa nitakay [cr]
 • Język kitakay — wymowa kitakay [cr]
 • Język otakay — wymowa otakay [cr]
 • Język mitâhkay — wymowa mitâhkay [cr]
 • Język nitâhkay — wymowa nitâhkay [cr]
 • Język kitâhkay — wymowa kitâhkay [cr]
 • Język opwâma — wymowa opwâma [cr]
 • Język miskât — wymowa miskât [cr]
 • Język niskâta — wymowa niskâta [cr]
 • Język oskâta — wymowa oskâta [cr]
 • Język kiskâta — wymowa kiskâta [cr]
 • Język kipwâma — wymowa kipwâma [cr]
 • Język nipwâma — wymowa nipwâma [cr]
 • Język mipwâm — wymowa mipwâm [cr]
 • Język mitokan — wymowa mitokan [cr]
 • Język nitokana — wymowa nitokana [cr]
 • Język kitokana — wymowa kitokana [cr]
 • Język otokana — wymowa otokana [cr]
 • Język misicis — wymowa misicis [cr]
 • Język nisicisa — wymowa nisicisa [cr]
 • Język kisicisa — wymowa kisicisa [cr]
 • Język osicisa — wymowa osicisa [cr]
 • Język yîkisitân — wymowa yîkisitân [cr]
 • Język niyîkisitâna — wymowa niyîkisitâna [cr]
 • Język kiyîkisitâna — wymowa kiyîkisitâna [cr]
 • Język oyîkisitâna — wymowa oyîkisitâna [cr]
 • Język osita — wymowa osita [cr]
 • Język kisita — wymowa kisita [cr]
 • Język kihcikwana — wymowa kihcikwana [cr]
 • Język nisita — wymowa nisita [cr]
 • Język mihcikwan — wymowa mihcikwan [cr]
 • Język nihcikwana — wymowa nihcikwana [cr]