Nagraj wymowę

Możesz wybrać język, żeby zobaczyć słowa oczekujące na wymowę w tym języku.

 • Nagraj wymowę w хыфӏэдзапӏэ хыфӏэдзапӏэ
 • Nagraj wymowę w хыфӏэдзапхъэ хыфӏэдзапхъэ
 • Nagraj wymowę w щӏэдзыпхъэ щӏэдзыпхъэ
 • Nagraj wymowę w хьэжыгъэ ухуэнщӏын хьэжыгъэ ухуэнщӏын
 • Nagraj wymowę w ухуэнщӏын ухуэнщӏын
 • Nagraj wymowę w цӏыхубз дахэ дыдэ цӏыхубз дахэ дыдэ
 • Nagraj wymowę w улъиигъэ улъиигъэ
 • Nagraj wymowę w ящхьопэ ящхьопэ
 • Nagraj wymowę w щхьэпэн щхьэпэн
 • Nagraj wymowę w накӏэ хуэщӏын накӏэ хуэщӏын
 • Nagraj wymowę w зэдаӏуэ тхылъ зэдаӏуэ тхылъ
 • Nagraj wymowę w зэгъэпэща зэгъэпэща
 • Nagraj wymowę w шэдыбжь пшынэ шэдыбжь пшынэ
 • Nagraj wymowę w силӏ силӏ
 • Nagraj wymowę w Тхьэ, сымыщӏэ. Тхьэ, сымыщӏэ.
 • Nagraj wymowę w А си нану, моу къакӏуэ! А си нану, моу къакӏуэ!
 • Nagraj wymowę w къуенцӏ къуенцӏ
 • Nagraj wymowę w къуенару къуенару
 • Nagraj wymowę w зыухьын зыухьын
 • Nagraj wymowę w зыутхыпщӏын зыутхыпщӏын
 • Nagraj wymowę w зыуфэбгъун зыуфэбгъун
 • Nagraj wymowę w зыуфэн зыуфэн
 • Nagraj wymowę w зыунэгъуэджын зыунэгъуэджын
 • Nagraj wymowę w зыутхын зыутхын
 • Nagraj wymowę w зыукъэбзын зыукъэбзын
 • Nagraj wymowę w зыумысын зыумысын
 • Nagraj wymowę w зыулъэпцӏын зыулъэпцӏын
 • Nagraj wymowę w зыукъуэншын зыукъуэншын
 • Nagraj wymowę w зыукъэбзыжын зыукъэбзыжын
 • Nagraj wymowę w зыуикӏ зыуикӏ
 • Nagraj wymowę w зыукӏыжын зыукӏыжын
 • Nagraj wymowę w зыукъуэдиин зыукъуэдиин
 • Nagraj wymowę w зыузэщӏыныгъэ зыузэщӏыныгъэ
 • Nagraj wymowę w зыуи зыуи
 • Nagraj wymowę w зыузэдын зыузэдын
 • Nagraj wymowę w зыузэщӏын зыузэщӏын
 • Nagraj wymowę w зыужьыныгъэ зыужьыныгъэ
 • Nagraj wymowę w зыужьыгъуэ зыужьыгъуэ
 • Nagraj wymowę w зыужьыкӏэ зыужьыкӏэ
 • Nagraj wymowę w зыудыныхьын зыудыныхьын
 • Nagraj wymowę w зыудэн зыудэн
 • Nagraj wymowę w зыугъуеин зыугъуеин
 • Nagraj wymowę w зыудыгъун зыудыгъун
 • Nagraj wymowę w зыудынщӏэн зыудынщӏэн
 • Nagraj wymowę w зыубыдын зыубыдын
 • Nagraj wymowę w зыубыжын зыубыжын
 • Nagraj wymowę w зыубгъуауэ зыубгъуауэ
 • Nagraj wymowę w зыублэрэкӏын зыублэрэкӏын
 • Nagraj wymowę w зытхухрэ зытхухрэ
 • Nagraj wymowę w зытхьэщӏыпӏэ зытхьэщӏыпӏэ