Nagraj wymowę

Możesz wybrać język, żeby zobaczyć słowa oczekujące na wymowę w tym języku.

 • Nagraj wymowę w хэкухуэфӏ хэкухуэфӏ
 • Nagraj wymowę w блэ зэраукӀ баш блэ зэраукӀ баш
 • Nagraj wymowę w Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ
 • Nagraj wymowę w блэ зэуар кӀапсэм щощтэ блэ зэуар кӀапсэм щощтэ
 • Nagraj wymowę w псым симыхьмэ псым симыхьмэ
 • Nagraj wymowę w згъэпщкӏуащ згъэпщкӏуащ
 • Nagraj wymowę w псэ зыпыт псэ зыпыт
 • Nagraj wymowę w тхылъыр зытеухуар сыт? тхылъыр зытеухуар сыт?
 • Nagraj wymowę w хьэкӏэпыч хьэкӏэпыч
 • Nagraj wymowę w пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ
 • Nagraj wymowę w хуэпщэфӏэн хуэпщэфӏэн
 • Nagraj wymowę w сыкъыфӏэбгъанура? сыкъыфӏэбгъанура?
 • Nagraj wymowę w мэкIухуэ мэкIухуэ
 • Nagraj wymowę w силӏ силӏ
 • Nagraj wymowę w А си нану, моу къакӏуэ! А си нану, моу къакӏуэ!
 • Nagraj wymowę w къуенцӏ къуенцӏ
 • Nagraj wymowę w къуенару къуенару
 • Nagraj wymowę w зызэхэцӏэлэжын зызэхэцӏэлэжын
 • Nagraj wymowę w зызэшэкӏын зызэшэкӏын
 • Nagraj wymowę w зызэхъуэкӏын зызэхъуэкӏын
 • Nagraj wymowę w зызэхэуфэн зызэхэуфэн
 • Nagraj wymowę w зызэхуэщӏын зызэхуэщӏын
 • Nagraj wymowę w зызэхуитӏэн зызэхуитӏэн
 • Nagraj wymowę w зызэхуэшэн зызэхуэшэн
 • Nagraj wymowę w зызэфӏэхын зызэфӏэхын
 • Nagraj wymowę w зызэфӏэшын зызэфӏэшын
 • Nagraj wymowę w зызэфӏэгъэпкӏэн зызэфӏэгъэпкӏэн
 • Nagraj wymowę w зызэфӏэгъэпщхьэн зызэфӏэгъэпщхьэн
 • Nagraj wymowę w зызэфӏэлъхьэн зызэфӏэлъхьэн
 • Nagraj wymowę w зызэупсеин зызэупсеин
 • Nagraj wymowę w зызэфӏэгъэлэлын зызэфӏэгъэлэлын
 • Nagraj wymowę w зызэтеубыдэн зызэтеубыдэн
 • Nagraj wymowę w зызэтешэщӏэн зызэтешэщӏэн
 • Nagraj wymowę w зызэтеуӏэфӏэн зызэтеуӏэфӏэн
 • Nagraj wymowę w зызэтеубыдэжын зызэтеубыдэжын
 • Nagraj wymowę w зызэтеӏыгъэн зызэтеӏыгъэн
 • Nagraj wymowę w зызэтеӏэжьэн зызэтеӏэжьэн
 • Nagraj wymowę w зызэтеуӏэфӏэжын зызэтеуӏэфӏэжын
 • Nagraj wymowę w зызэпэщӏэсэн зызэпэщӏэсэн
 • Nagraj wymowę w зызэрыгъэпщхьэн зызэрыгъэпщхьэн
 • Nagraj wymowę w зызэпыщӏэн зызэпыщӏэн
 • Nagraj wymowę w зызэпэгъэзэн зызэпэгъэзэн
 • Nagraj wymowę w зызэпэплъыхьыжын зызэпэплъыхьыжын
 • Nagraj wymowę w зызэпылъхьэн зызэпылъхьэн
 • Nagraj wymowę w зызэпылъэщӏыхьын зызэпылъэщӏыхьын
 • Nagraj wymowę w зызэпщытын зызэпщытын
 • Nagraj wymowę w зызэпыӏудзын зызэпыӏудзын
 • Nagraj wymowę w зызэпылӏэщӏыхьыжын зызэпылӏэщӏыхьыжын
 • Nagraj wymowę w зызэпкърегъэчын зызэпкърегъэчын
 • Nagraj wymowę w зызэпщӏэхэдзэн зызэпщӏэхэдзэн