Nagraj wymowę

Możesz wybrać język, żeby zobaczyć słowa oczekujące na wymowę w tym języku.

 • Nagraj wymowę w tatawaw tatawaw
 • Nagraj wymowę w pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Nagraj wymowę w Mosakahiken Mosakahiken
 • Nagraj wymowę w tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Nagraj wymowę w piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Nagraj wymowę w pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Nagraj wymowę w pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Nagraj wymowę w e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Nagraj wymowę w e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Nagraj wymowę w e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Nagraj wymowę w soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Nagraj wymowę w micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Nagraj wymowę w sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Nagraj wymowę w e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Nagraj wymowę w ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Nagraj wymowę w ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Nagraj wymowę w papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Nagraj wymowę w mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Nagraj wymowę w atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Nagraj wymowę w misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Nagraj wymowę w misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Nagraj wymowę w kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Nagraj wymowę w misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Nagraj wymowę w misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Nagraj wymowę w kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Nagraj wymowę w akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Nagraj wymowę w e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Nagraj wymowę w tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Nagraj wymowę w tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk
 • Nagraj wymowę w misakame-wepahwew akami-tipahikan misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • Nagraj wymowę w pihtokwahew pihtokwahew
 • Nagraj wymowę w osihew osihew
 • Nagraj wymowę w kociw kociw
 • Nagraj wymowę w nistwaw pihtokwewepahwew nistwaw pihtokwewepahwew
 • Nagraj wymowę w nistwaw pihtokwahew nistwaw pihtokwahew
 • Nagraj wymowę w nisto c-pihtokwahat nisto c-pihtokwahat
 • Nagraj wymowę w onikanohtew onikanohtew
 • Nagraj wymowę w onikanapoyow onikanapoyow
 • Nagraj wymowę w e-maskamat e-maskamat
 • Nagraj wymowę w kakwe-maskacihew kakwe-maskacihew
 • Nagraj wymowę w napakiwanis napakiwanis [Hockey phrase, Puck]
 • Nagraj wymowę w okanawikapawiwak okanawikapawiwak
 • Nagraj wymowę w otaskanahk ka-metawecik otaskanahk ka-metawecik
 • Nagraj wymowę w otahk ka-metawecik otahk ka-metawecik
 • Nagraj wymowę w naway ka-metawecik naway ka-metawecik
 • Nagraj wymowę w otawi-metawew otawi-metawew
 • Nagraj wymowę w tawayihk ka-metawet tawayihk ka-metawet
 • Nagraj wymowę w peyakwapoyow peyakwapoyow [Hockey phrase]