Nagraj wymowę

Możesz wybrać język, żeby zobaczyć słowa oczekujące na wymowę w tym języku.

 • Nagraj wymowę w Yekooche Yekooche
 • Nagraj wymowę w Peyakow Peyakow
 • Nagraj wymowę w Tania niche Tania niche
 • Nagraj wymowę w Pisim Pisim
 • Nagraj wymowę w ᔅᑌᕚᓐ ᔅᑌᕚᓐ
 • Nagraj wymowę w ᔅᑌᕝᐋᓐ ᔅᑌᕝᐋᓐ
 • Nagraj wymowę w wîcihowin wîcihowin
 • Nagraj wymowę w askí askí
 • Nagraj wymowę w aski aski
 • Nagraj wymowę w ankwacas ankwacas
 • Nagraj wymowę w misewa misewa
 • Nagraj wymowę w ochek ochek
 • Nagraj wymowę w kapapamahchakwew kapapamahchakwew
 • Nagraj wymowę w ᐃᑯᓯ ᐃᑯᓯ
 • Nagraj wymowę w ᑕᐋᐧᐤ ᑕᐋᐧᐤ
 • Nagraj wymowę w Náátsih'ch'oh Náátsih'ch'oh
 • Nagraj wymowę w nokom nokom
 • Nagraj wymowę w kokom kokom
 • Nagraj wymowę w ᓃᒋᒧᐢ ᓃᒋᒧᐢ
 • Nagraj wymowę w tatawaw tatawaw
 • Nagraj wymowę w pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Nagraj wymowę w Mosakahiken Mosakahiken
 • Nagraj wymowę w tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Nagraj wymowę w piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Nagraj wymowę w pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Nagraj wymowę w pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Nagraj wymowę w e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Nagraj wymowę w e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Nagraj wymowę w e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Nagraj wymowę w soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Nagraj wymowę w micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Nagraj wymowę w sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Nagraj wymowę w e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Nagraj wymowę w ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Nagraj wymowę w ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Nagraj wymowę w papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Nagraj wymowę w mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Nagraj wymowę w atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Nagraj wymowę w misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Nagraj wymowę w misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Nagraj wymowę w kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Nagraj wymowę w misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Nagraj wymowę w misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Nagraj wymowę w kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Nagraj wymowę w akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Nagraj wymowę w e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Nagraj wymowę w tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Nagraj wymowę w tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk