Język: czuang [Cuengh]

Powrót do czuang

 • Język raemx — wymowa raemx
 • Język cup — wymowa cup
 • Język BAE — wymowa BAE
 • Język mwngz — wymowa mwngz
 • Język Cuengh — wymowa Cuengh
 • Język coek — wymowa coek
 • Język ae — wymowa ae
 • Język de — wymowa de
 • Język Daeng — wymowa Daeng
 • Język cuen — wymowa cuen
 • Język hwnz — wymowa hwnz
 • Język hau — wymowa hau
 • Język congh — wymowa congh
 • Język nou — wymowa nou
 • Język byanouq — wymowa byanouq
 • Język cwz — wymowa cwz
 • Język Fuj — wymowa Fuj
 • Język maed — wymowa maed
 • Język nyungz — wymowa nyungz
 • Język AI — wymowa AI
 • Język gang — wymowa gang
 • Język dox — wymowa dox
 • Język cib — wymowa cib
 • Język daiz — wymowa daiz
 • Język mbaw — wymowa mbaw
 • Język Bouxcuengh — wymowa Bouxcuengh
 • Język caemz — wymowa caemz
 • Język bak — wymowa bak
 • Język ciet — wymowa ciet
 • Język baengz — wymowa baengz
 • Język baeu — wymowa baeu
 • Język neq — wymowa neq
 • Język daengz — wymowa daengz
 • Język linx — wymowa linx
 • Język dot — wymowa dot
 • Język baet — wymowa baet
 • Język benj — wymowa benj
 • Język baihgvaz — wymowa baihgvaz
 • Język rap — wymowa rap
 • Język haemhndaep — wymowa haemhndaep
 • Język na — wymowa na
 • Język bya — wymowa bya
 • Język doeng — wymowa doeng
 • Język huj — wymowa huj
 • Język baihswix — wymowa baihswix
 • Język caetnyued — wymowa caetnyued
 • Język baek — wymowa baek
 • Język gai — wymowa gai
 • Język heuh — wymowa heuh
 • Język raiz — wymowa raiz
 • Język moq — wymowa moq
 • Język vuen — wymowa vuen
 • Język laeu — wymowa laeu
 • Język coenz — wymowa coenz
 • Język daw — wymowa daw
 • Język bei — wymowa bei
 • Język gik — wymowa gik
 • Język duhhenj — wymowa duhhenj
 • Język Aek — wymowa Aek
 • Język roeg — wymowa roeg
 • Język Dieb — wymowa Dieb
 • Język cib'itnyued — wymowa cib'itnyued
 • Język ngoenzlwenz — wymowa ngoenzlwenz
 • Język dawgaeq — wymowa dawgaeq
 • Język rox — wymowa rox
 • Język canghfaex — wymowa canghfaex
 • Język Reih — wymowa Reih
 • Język byawz — wymowa byawz
 • Język byaij — wymowa byaij
 • Język duz — wymowa duz
 • Język danq — wymowa danq
 • Język ciengq — wymowa ciengq
 • Język ndaejnyi — wymowa ndaejnyi
 • Język bya'ndoek — wymowa bya'ndoek
 • Język cieng — wymowa cieng
 • Język gwn — wymowa gwn
 • Język dinz — wymowa dinz
 • Język baihlaeng — wymowa baihlaeng
 • Język gvaq — wymowa gvaq
 • Język bit — wymowa bit
 • Język aen — wymowa aen
 • Język baihlaj — wymowa baihlaj
 • Język daek — wymowa daek
 • Język gyanghwnz — wymowa gyanghwnz
 • Język daeuj — wymowa daeuj
 • Język roq — wymowa roq
 • Język cawx — wymowa cawx
 • Język daengq — wymowa daengq
 • Język ciq — wymowa ciq
 • Język ngoenzbonzgonq — wymowa ngoenzbonzgonq