Język: klingoński [tlhIngan Hol]

Powrót do klingoński

 • Język vineh — wymowa vineh
 • Język jaghmeyjaj — wymowa jaghmeyjaj
 • Język bortaS bIr jabla'DI',reH QaQqu'nay' — wymowa bortaS bIr jabla'DI',reH QaQqu'nay'
 • Język Pon — wymowa Pon
 • Język "Iwllj jachjaj — wymowa "Iwllj jachjaj
 • Język QI'yaH — wymowa QI'yaH
 • Język jiH — wymowa jiH
 • Język Dugh — wymowa Dugh
 • Język chuy — wymowa chuy
 • Język HvoqtaH — wymowa HvoqtaH
 • Język Duran lung DIr — wymowa Duran lung DIr
 • Język qay — wymowa qay
 • Język bI' — wymowa bI'
 • Język jer — wymowa jer
 • Język ghItlh — wymowa ghItlh
 • Język ghItlhwI' — wymowa ghItlhwI'
 • Język ghangwI' — wymowa ghangwI'
 • Język hom — wymowa hom
 • Język HomwI' — wymowa HomwI'
 • Język HolQeD — wymowa HolQeD
 • Język Hongghor — wymowa Hongghor
 • Język Heghba' — wymowa Heghba'
 • Język megh'an — wymowa megh'an
 • Język hoch — wymowa hoch
 • Język ghubDaQ — wymowa ghubDaQ
 • Język ghuy' — wymowa ghuy'
 • Język ma'veq — wymowa ma'veq
 • Język marwI' — wymowa marwI'
 • Język Mara — wymowa Mara
 • Język mar — wymowa mar
 • Język luh — wymowa luh
 • Język Jim — wymowa Jim
 • Język lor — wymowa lor
 • Język lurSa' — wymowa lurSa'
 • Język lo'laHghach — wymowa lo'laHghach
 • Język lo' law' — wymowa lo' law'
 • Język lo'laHbe'ghach — wymowa lo'laHbe'ghach
 • Język qa'rI' — wymowa qa'rI'
 • Język juch — wymowa juch
 • Język HoS choHwI' — wymowa HoS choHwI'
 • Język HuchQeD — wymowa HuchQeD
 • Język huh — wymowa huh
 • Język Hutvagh — wymowa Hutvagh
 • Język jaghla' — wymowa jaghla'
 • Język jev — wymowa jev
 • Język lolmoH — wymowa lolmoH
 • Język loltaH — wymowa loltaH
 • Język lolchu' — wymowa lolchu'
 • Język lolchu'taH — wymowa lolchu'taH
 • Język LOL — wymowa LOL
 • Język lev — wymowa lev
 • Język jij — wymowa jij
 • Język jornub — wymowa jornub
 • Język jorneb — wymowa jorneb
 • Język jolpat — wymowa jolpat
 • Język pIrmuS — wymowa pIrmuS
 • Język me' — wymowa me'
 • Język mIStaq — wymowa mIStaq
 • Język jaj — wymowa jaj
 • Język loghqam — wymowa loghqam
 • Język logh — wymowa logh
 • Język HU — wymowa HU
 • Język me'nal — wymowa me'nal
 • Język mil — wymowa mil
 • Język meyrI' — wymowa meyrI'
 • Język nguq — wymowa nguq
 • Język mojaq — wymowa mojaq
 • Język mughato' — wymowa mughato'
 • Język meqba' — wymowa meqba'
 • Język mevyap — wymowa mevyap
 • Język poDmoH — wymowa poDmoH
 • Język po Ha'DIbaH — wymowa po Ha'DIbaH
 • Język pIvchem — wymowa pIvchem
 • Język pIvlob — wymowa pIvlob
 • Język pIq — wymowa pIq
 • Język pIn tlhoy' — wymowa pIn tlhoy'
 • Język pIpyuS — wymowa pIpyuS
 • Język naDqa'ghach — wymowa naDqa'ghach
 • Język mu'qaD veS — wymowa mu'qaD veS
 • Język naHjej — wymowa naHjej
 • Język nanwI' — wymowa nanwI'
 • Język naHnagh — wymowa naHnagh
 • Język peghmey vIttlhegh — wymowa peghmey vIttlhegh
 • Język pa' reD — wymowa pa' reD
 • Język nan — wymowa nan
 • Język pa' beb — wymowa pa' beb
 • Język pach — wymowa pach
 • Język namtun — wymowa namtun
 • Język naQ — wymowa naQ
 • Język nuH bey' — wymowa nuH bey'