Język: romski [Romani chib]

Powrót do romski

 • Język gitara — wymowa gitara
 • Język šukar — wymowa šukar
 • Język manuš — wymowa manuš
 • Język porajmos — wymowa porajmos
 • Język chavo — wymowa chavo
 • Język bibaxt — wymowa bibaxt
 • Język šošoj — wymowa šošoj
 • Język marrno — wymowa marrno
 • Język DUI — wymowa DUI
 • Język rat — wymowa rat
 • Język mas — wymowa mas
 • Język gadje — wymowa gadje
 • Język najis tuke — wymowa najis tuke
 • Język E chavore — wymowa E chavore
 • Język gaje — wymowa gaje
 • Język chhib — wymowa chhib
 • Język sastipe — wymowa sastipe
 • Język dad — wymowa dad
 • Język thaj — wymowa thaj
 • Język jekh — wymowa jekh
 • Język strukture — wymowa strukture
 • Język phagerel — wymowa phagerel
 • Język sikavno — wymowa sikavno
 • Język Romani čhib — wymowa Romani čhib
 • Język Luludja — wymowa Luludja
 • Język vudar — wymowa vudar
 • Język čirklo — wymowa čirklo
 • Język Chaje Shukarije — wymowa Chaje Shukarije
 • Język mal — wymowa mal
 • Język mami — wymowa mami
 • Język daj — wymowa daj
 • Język devel — wymowa devel
 • Język grast — wymowa grast
 • Język yukel — wymowa yukel
 • Język Samudaripen — wymowa Samudaripen
 • Język Kali Tras — wymowa Kali Tras
 • Język mačka — wymowa mačka
 • Język phabai — wymowa phabai
 • Język džukel — wymowa džukel
 • Język bers — wymowa bers
 • Język beng — wymowa beng
 • Język caviezel — wymowa caviezel
 • Język papu — wymowa papu
 • Język cukro — wymowa cukro
 • Język hokkano baro — wymowa hokkano baro
 • Język Aurari — wymowa Aurari
 • Język matchiko — wymowa matchiko
 • Język Klynveld — wymowa Klynveld
 • Język telecomanda — wymowa telecomanda