Język: palau [A tekoi er a Belau]

Powrót do palau

  • Język sensei — wymowa sensei
  • Język Chad — wymowa Chad
  • Język Ngerulmud — wymowa Ngerulmud
  • Język charm — wymowa charm
  • Język tang — wymowa tang
  • Język mechikung — wymowa mechikung
  • Język Alii — wymowa Alii
  • Język suobel — wymowa suobel
  • Język lius — wymowa lius