Język: litewski [Lietuvių]

Powrót do litewski

Most consulted pronunciations this week: