Język: jawajski [Basa Jawa]

Powrót do jawajski

 • Język gambang — wymowa gambang
 • Język ngglimpang — wymowa ngglimpang
 • Język gangsal — wymowa gangsal
 • Język menapa — wymowa menapa
 • Język cah — wymowa cah
 • Język pengrawit — wymowa pengrawit
 • Język simah — wymowa simah
 • Język pantun — wymowa pantun
 • Język let — wymowa let
 • Język gubug — wymowa gubug
 • Język piring reged — wymowa piring reged
 • Język kethuk — wymowa kethuk
 • Język sowan — wymowa sowan
 • Język nganu ki — wymowa nganu ki
 • Język mlebu — wymowa mlebu
 • Język sewu — wymowa sewu
 • Język wilet — wymowa wilet
 • Język galap-gangsul — wymowa galap-gangsul
 • Język ambal warsa — wymowa ambal warsa
 • Język watak — wymowa watak
 • Język minggah — wymowa minggah
 • Język maos — wymowa maos
 • Język sebut — wymowa sebut
 • Język sekawan — wymowa sekawan
 • Język gumbala — wymowa gumbala
 • Język ngatos-atos — wymowa ngatos-atos
 • Język irung — wymowa irung
 • Język adhem — wymowa adhem
 • Język waja — wymowa waja
 • Język kecoh — wymowa kecoh
 • Język keris — wymowa keris
 • Język perkara — wymowa perkara
 • Język wiwit — wymowa wiwit
 • Język menyang — wymowa menyang
 • Język Gatot Kaca — wymowa Gatot Kaca
 • Język kacihna — wymowa kacihna
 • Język mentri — wymowa mentri
 • Język iku — wymowa iku
 • Język beras — wymowa beras
 • Język Ngono — wymowa Ngono
 • Język cikrak-cikrak — wymowa cikrak-cikrak
 • Język jarit — wymowa jarit
 • Język uga — wymowa uga
 • Język menika — wymowa menika
 • Język minulya — wymowa minulya
 • Język mangga — wymowa mangga
 • Język ajak — wymowa ajak
 • Język pojok — wymowa pojok
 • Język tumut — wymowa tumut
 • Język tapak asma — wymowa tapak asma
 • Język ulam — wymowa ulam
 • Język juruboga — wymowa juruboga
 • Język laku — wymowa laku
 • Język satemah — wymowa satemah
 • Język padhang — wymowa padhang
 • Język temanten — wymowa temanten
 • Język jero — wymowa jero
 • Język gawe — wymowa gawe
 • Język sato kéwan — wymowa sato kéwan
 • Język ati — wymowa ati
 • Język Sri Paduka — wymowa Sri Paduka
 • Język crita — wymowa crita
 • Język wingi — wymowa wingi
 • Język pener — wymowa pener
 • Język bendara — wymowa bendara
 • Język cekel — wymowa cekel
 • Język wolung atus — wymowa wolung atus
 • Język kesah — wymowa kesah
 • Język caos pamrayogi — wymowa caos pamrayogi
 • Język ndhene — wymowa ndhene
 • Język sekar — wymowa sekar
 • Język sengguh — wymowa sengguh
 • Język atmaja — wymowa atmaja
 • Język endhas — wymowa endhas
 • Język titihan — wymowa titihan
 • Język sewidak — wymowa sewidak
 • Język dhateng — wymowa dhateng
 • Język kidul — wymowa kidul
 • Język tilem — wymowa tilem
 • Język praen — wymowa praen
 • Język mustaka — wymowa mustaka
 • Język surjan — wymowa surjan
 • Język terwelu — wymowa terwelu
 • Język atos — wymowa atos
 • Język weteng — wymowa weteng
 • Język putu — wymowa putu
 • Język LAN — wymowa LAN
 • Język menur — wymowa menur
 • Język nem atus — wymowa nem atus
 • Język sungkem — wymowa sungkem