Język: arabski Zatoki Perskiej [Khalījī]

Powrót do arabski Zatoki Perskiej