Zwroty grzecznościowe po tatarsku

Jest rzeczą ważną, aby należycie zachowywać się w trakcie mówienia w języku obcym, zwłaszcza podczas podróży zagranicznych.  Stosowne zachowanie to sprawa kluczowa w świecie, w którym obecnie żyjemy, a zwroty typu „proszę” i „dziękuję” są używane we wszystkich językach świata. Posiadanie wiedzy i słownictwa tego typu może okazać się bardzo pomocne.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play