Codzienne zwroty

Każdy język ma zbiór wyrażeń, które są codziennie używane przez rozmówców. W naszym przewodniku można znaleźć niektóre z tych zdań i słów, które z pewnością będą użyteczne w danej sytuacji.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play