Słownictwo dotyczące kalendarza po persku

Podstawowe słownictwo w tym zakresie jest ważne dla każdego, kto uczy się nowego języka.