Słownictwo dotyczące liczebników i nazw kolorów po niemiecku

To są niektóre z pierwszych słów, których uczy się każde dziecko, niezależnie od tego czy jest we Włoszech, Japonii lub gdziekolwiek indziej na świecie. Nie powinno się zaniedbać nauki tego słownictwa.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play