Słownictwo dotyczące nazw geograficznych po grecku

Znalezienie toalety w Paryżu lub najbliższej stacji metra w Madrycie to kilka sytuacji, w których możesz się znaleźć podróżując do Francji lub Hiszpanii. Posiadanie podstawowej wiedzy i słownictwa w tym zakresie będzie wielką pomocą w szeregu podobnych sytuacji.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play