Zwroty przy pytaniu o drogę po fińsku

„Proszę przy pierwszej ulicy skręcić w prawo”, „Proszę dalej iść prosto” … Nauczenie się tego jak spytać o wskazówki, kierujące nas to nowych, zamierzonych miejsc, i jak rozumieć te wskazówki, to trudniejsza część naszych podróży, mimo że mamy wielkie postępy technologiczne w lokalizacji miejsc.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play