don't_fiddle_with_the_device!

Ups! Brak takiego słowa.