papiamento czekające na wymowę (from caba to agregá)

Język: papiamento [Papiamentu] Powrót do papiamento

816 czekające na wymowę. Powrót do papiamento [Papiamentu]
 • Nagraj wymowę w cabacaba
 • Nagraj wymowę w cortacorta [agetif]
 • Nagraj wymowę w baibai [yes, noms de langues, 汉语拼音, roge e negre, Tibeto-Burman language, Dali region, Yunnan, yellow mist]
 • Nagraj wymowę w comecome [motion, verb, slang, to eat]
 • Nagraj wymowę w chupachupa [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, Tagalog slang, pedestrian language, Balbal]
 • Nagraj wymowę w batibati [chemical element]
 • Nagraj wymowę w BariBari [Italian city]
 • Nagraj wymowę w armaarma [nom, weapon, espasa, fusil, sostantivo, soul]
 • Nagraj wymowę w BibaBiba [nickname]
 • Nagraj wymowę w bebebebe [brand, butterfly]
 • Nagraj wymowę w contaconta [sostantivo]
 • Nagraj wymowę w ceracera
 • Nagraj wymowę w canacana [nom, bible, tea]
 • Nagraj wymowę w cordacorda
 • Nagraj wymowę w causacausa [sostantivo]
 • Nagraj wymowę w babababa [baby, young child]
 • Nagraj wymowę w araara [bird, Animal, noun, Newspapers - Catalan, Diaris catalans]
 • Nagraj wymowę w baliabalia [languages, rzeczownik, noun, pranie, bielizna, odzież, pluskać się]
 • Nagraj wymowę w debedebe
 • Nagraj wymowę w ampliaamplia
 • Nagraj wymowę w brasabrasa [brasa]
 • Nagraj wymowę w binibini [family members, names]
 • Nagraj wymowę w alabáalabá
 • Nagraj wymowę w borbor [tree]
 • Nagraj wymowę w abolíabolí
 • Nagraj wymowę w acercáacercá
 • Nagraj wymowę w adaptáadaptá
 • Nagraj wymowę w adoráadorá
 • Nagraj wymowę w afligíafligí
 • Nagraj wymowę w agregáagregá