papiamento czekające na wymowę (from Bende to adresá)

Język: papiamento [Papiamentu] Powrót do papiamento

768 czekające na wymowę. Powrót do papiamento [Papiamentu]
 • Nagraj wymowę w BendeBende [female name, Belgium]
 • Nagraj wymowę w biabia [Irish noun, focal coitianta]
 • Nagraj wymowę w BibaBiba [nickname]
 • Nagraj wymowę w chupachupa [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, Tagalog slang, pedestrian language, Balbal]
 • Nagraj wymowę w armaarma [nom, weapon, espasa, fusil, sostantivo, soul]
 • Nagraj wymowę w araara
 • Nagraj wymowę w birabira [Nome próprio, cerveza, acqua, veneziano, traslato]
 • Nagraj wymowę w eskohéeskohé
 • Nagraj wymowę w ceracera
 • Nagraj wymowę w evitáevitá
 • Nagraj wymowę w daldal [noun]
 • Nagraj wymowę w cortacorta [agetif]
 • Nagraj wymowę w butabuta [melléknév, butność, zarozumiałość, próżność, zachowanie się, names]
 • Nagraj wymowę w borabora [winds, nomi dei venti, feminine noun]
 • Nagraj wymowę w babababa [baby, young child, noun]
 • Nagraj wymowę w binibini [family members, names]
 • Nagraj wymowę w binbin [numbers, turkish, copula, noun, harry potter, number, bees, Oxford 3000]
 • Nagraj wymowę w canacana [nom, bible, tea]
 • Nagraj wymowę w cambiacambia
 • Nagraj wymowę w causacausa [sostantivo]
 • Nagraj wymowę w bitbit [noun, Oxford 3000]
 • Nagraj wymowę w contaconta [sostantivo]
 • Nagraj wymowę w cabacaba
 • Nagraj wymowę w blasblas
 • Nagraj wymowę w abolíabolí
 • Nagraj wymowę w acercáacercá
 • Nagraj wymowę w batibati [chemical element]
 • Nagraj wymowę w adaptáadaptá
 • Nagraj wymowę w adoráadorá
 • Nagraj wymowę w adresáadresá