ndebele północny czekające na wymowę (from iSewula Afrika to santoh)

Język: ndebele północny [Ndébél] Powrót do ndebele północny

Kategorie w ndebele północny [nr]

Zamanalif