ilokański czekające na wymowę (from agparbeng to Bagnoska)

Język: ilokański [Ilokano] Powrót do ilokański

606 czekające na wymowę. Powrót do ilokański [Ilokano]
 • Nagraj wymowę w agparbengagparbeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w mailaokmailaok [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w dinengdengdinengdeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w malutomaluto [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w manenmanen [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w IlokanaIlokana [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w nadayagnadayag [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w SabongkaSabongka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w napusaksaknapusaksak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w LiwliwadakaLiwliwadaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w marigrigatmarigrigat [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w LiwliwadaLiwliwada [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w ragsakragsak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w ap-apalanap-apalan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w KapatadamKapatadam [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w balasangbalasang [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w DayawmoDayawmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w kapatgankapatgan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w KupitKupit [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w matulawanmatulawan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w napintasnapintas [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w TaengTaeng [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w singpetsingpet [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w agrukbabdaagrukbabda [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w SingpetmoSingpetmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w pagraemanpagraeman [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w PagdayawandakaPagdayawandaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w IlokanakaIlokanaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w patiennakpatiennak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Nagraj wymowę w BagnoskaBagnoska [ilokana, Iloco song, balasang]