ilokański czekające na wymowę (from kadakuada to Magustuan)

Język: ilokański [Ilokano] Powrót do ilokański

606 czekające na wymowę. Powrót do ilokański [Ilokano]
 • Nagraj wymowę w kadakuadakadakuada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w kunankunan [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w nga'gsasaritanga'gsasarita [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w kamatiskamatis [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w tarongtarong [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w AddadaAddada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w tawatawa
 • Nagraj wymowę w idiayidiay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w AgtatamdagkamAgtatamdagkam [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w bigbigatbigbigat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w i ngarudi ngarud [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w paryaparya [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w immisemimmisem [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w maladagamaladaga [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w ubbingubbing [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w agbasbasaagbasbasa [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w nangnangrunanangnangruna [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w adudaaduda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w tattaotattao [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w dagitidagiti [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w salun-atdasalun-atda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w mangmangtedmangmangted [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w napalangguadkanapalangguadka [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w sikasika [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song, you, chemical element, names]
 • Nagraj wymowę w simmungbatsimmungbat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w malemmalem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w atipaenatipaen [saluyot, jute, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w NabaknangNabaknang [saluyot, jute, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w siasinosiasino [saluyot, jute, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w MagustuanMagustuan [saluyot, jute, Iloco song]