ilokański czekające na wymowę (from tulod to pintasmo)

Język: ilokański [Ilokano] Powrót do ilokański

606 czekające na wymowę. Powrót do ilokański [Ilokano]
 • Nagraj wymowę w tulodtulod [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w tultuludentultuluden [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w kantokanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, zoning, names of places in Indonesia]
 • Nagraj wymowę w naalumamaynaalumamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w pagammuanenpagammuanen [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w mailibaymailibay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w makaturogmakaturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w turogturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w rupamrupam [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w paniopanio [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, toalla]
 • Nagraj wymowę w dinakantodinakanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w kagatenkagaten [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w lamoklamok [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Animal]
 • Nagraj wymowę w maimasmontomaimasmonto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w maturogmaturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w naimasnaimas [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w nananamnananam [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w nagimasnagimas [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w AnnayAnnay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Towns - France]
 • Nagraj wymowę w pusopuso [verbo]
 • Nagraj wymowę w anayanay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Animal]
 • Nagraj wymowę w nasaemnasaem [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w naut-utnaut-ut [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w la unayla unay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w itdemitdem [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w pannaranaypannaranay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w kaasiakkaasiak [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w maidasaymaidasay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w nagsawaynagsaway [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w pintasmopintasmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]