ilokański czekające na wymowę (from tapno to sinamay)

Język: ilokański [Ilokano] Powrót do ilokański

606 czekające na wymowę. Powrót do ilokański [Ilokano]
 • Nagraj wymowę w tapnotapno [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w maipapasmomaipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w guramguram [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w kaniakkaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w sentimientosentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w indengamindengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w naslagnaslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w silawmosilawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w kadkad
 • Nagraj wymowę w ipaidamipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w SangsangitkoSangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w nasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w lubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w silawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w mayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w nanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w KarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • Nagraj wymowę w naumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w Samsam-itekSamsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w NanglaylayNanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w ayatkonayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w KadiKadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • Nagraj wymowę w palasbangempalasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w danasemdanasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w ikeddengikeddeng [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w darasendarasen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w dungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w indayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w indayonenkantoindayonenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w sinamaysinamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]