ilokański czekające na wymowę (from sadin to ilukatmo)

Język: ilokański [Ilokano] Powrót do ilokański

606 czekające na wymowę. Powrót do ilokański [Ilokano]
 • Nagraj wymowę w sadinsadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • Nagraj wymowę w ayanayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w dissodisso
 • Nagraj wymowę w sadinosadino [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w Aw-awagakAw-awagak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w di-agsardaydi-agsarday [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w kasam-itankasam-itan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w malagipkamalagipka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w mabang-aranmabang-aran [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w tata [father, Dad]
 • Nagraj wymowę w kalipatankalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w imdengamimdengam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w daytodayto [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w 'toy'toy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w umas-asugumas-asug [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w AgrayoAgrayo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w sadiamsadiam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w PanunotemPanunotem [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w DikaDika [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w pagintultulnganpagintultulngan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w agayatagayat [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w agruknoyagruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w emmamemmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w IssemmoIssemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w sabsabongsabsabong [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w adu ngaadu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w AmmonAmmon [Manang Biday, Iloco song, bible, Book of Mormon, ammonites, Bible Name, first names]
 • Nagraj wymowę w kenkakenka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w BidayBiday [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w ilukatmoilukatmo [Manang Biday, Iloco song]