ilokański czekające na wymowę (from imnas to diay)

Język: ilokański [Ilokano] Powrót do ilokański

606 czekające na wymowę. Powrót do ilokański [Ilokano]
 • Nagraj wymowę w imnasimnas [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w umulogakumulogak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w mapanmapan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w magmagnamagmagna [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w raniagmoraniagmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w gapugapu [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w kenkakenka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w BidayBiday [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w ilukatmoilukatmo [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w bentanabentana [Manang Biday, Iloco song, window]
 • Nagraj wymowę w ikalumbabamikalumbabam [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w kitaemkitaem [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w kinayawankinayawan [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w matayakonmatayakon [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w dinakdinak [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w kaasiankaasian [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w SiasinnoSiasinno [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w aglabaslabasaglabaslabas [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w hardinkohardinko [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w pagay-ayamakpagay-ayamak [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w AmmonAmmon [Manang Biday, Iloco song, bible, Book of Mormon, ammonites, Biblical Name, first names]
 • Nagraj wymowę w ngarudngarud [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w balasangakbalasangak [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w SabongSabong [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w dipaydipay [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w nagukradnagukrad [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w DenggemDenggem [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w bibinenkabibinenka [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w inkantoinkanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w diaydiay [Manang Biday, Iloco song, Costa Rica]