ilokański czekające na wymowę (from isublinanto to naumagen)

Język: ilokański [Ilokano] Powrót do ilokański

606 czekające na wymowę. Powrót do ilokański [Ilokano]
 • Nagraj wymowę w isublinantoisublinanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w nagmarkanagmarka [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w namarkaannamarkaan [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w nagankonaganko [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w nabordaannabordaan [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w nangatonangato [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w gaw-atengaw-aten [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w SabongSabong [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w dipaydipay [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w nagukradnagukrad [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w DenggemDenggem [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w bibinenkabibinenka [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w inkantoinkanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w diaydiay [Manang Biday, Iloco song, Costa Rica]
 • Nagraj wymowę w dayadaya [female names, Indian names, india, Iloco song, Manang Biday, name, noun, kurdish noun]
 • Nagraj wymowę w agalakantoagalakanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w bunga'tbunga't [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w lansoneslansones [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w kitakita
 • Nagraj wymowę w nababanababa [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w dimodimo [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w balasangakbalasangak [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w sinampusosinampuso [Manang Biday, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w nasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w lubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w silawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w mayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w nanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nagraj wymowę w KarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • Nagraj wymowę w naumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]