ilokański czekające na wymowę (from Kayo to lelong)

Język: ilokański [Ilokano] Powrót do ilokański

607 czekające na wymowę. Powrót do ilokański [Ilokano]
 • Nagraj wymowę w KayoKayo [Bannatiran, Iloco song, company names, names, anime]
 • Nagraj wymowę w AniaAnia
 • Nagraj wymowę w papanampapanam [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w ayaaya [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w aya'taya't [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w agsina sadinoagsina sadino [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w nagsisinanagsisina [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w nagsinanagsina [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w simminasimmina [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w suminasumina [Bannatiran, Iloco song, Polish towns and villages]
 • Nagraj wymowę w suminakansuminakan [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w agdissuagdissu [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w nagdissunagdissu [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w saydiaysaydiay [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w indayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w dungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w dungngudungngu [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w dungngodungngo [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nagraj wymowę w matumpunganmatumpungan [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w lidayliday [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w kauddiankauddian [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w naudinaudi [Bannatiran, Iloco song, verb]
 • Nagraj wymowę w maudimaudi [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w kamaudianankamaudianan [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w babawyembabawyem [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w panawampanawam [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w patuluyanpatuluyan [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w panggepmopanggepmo [Bannatiran, Iloco song]
 • Nagraj wymowę w agsapulkaagsapulka [Iloco song, ayat, ubing]
 • Nagraj wymowę w lelonglelong [Iloco song, ayat, ubing]