czeski czekające na wymowę (from porouchat se to písečný)

Język: czeski [Čeština] Powrót do czeski