kataloński czekające na wymowę (from Malcus to Macra)

Język: kataloński [Català] Powrót do kataloński

79 czekające na wymowę. Powrót do kataloński [Català]
 • Nagraj wymowę w MalcusMalcus [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w MameltaMamelta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w MamertMamert [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w MajenciMajenci [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w MacàriaMacària [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w JventíJventí [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w Justuri JuttaJusturi Jutta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w JustiJusti [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w JuniàJunià [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w MacrinaMacrina [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w MacloviMaclovi [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w MacríMacrí [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w JulitaJulita [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w MacrobiMacrobi [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w MacròniaMacrònia [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w MacutMacut [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w MadalbertaMadalberta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w AmalbertaAmalberta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Nagraj wymowę w MacraMacra [Toponomastic, first names, names, noms propis, sants o santes]